Ako vygenerujem rozhodnutie o odvolaní uchádzača?

Vo svojom aScOrbit máte zoznam uchádzačov, ktorí podali odvolanie voči rozhodnutiu a stredná škola Vám ich posunula na preskúmanie.
Ako si zobraziť uchádzačov postúpených strednou školou a ich rozhodnutie zistíte tu:
Stredná škola nám posunula uchádzača, ktorý sa odvolal. Kde ho nájdem?

Po preskúmaní pôvodného rozhodnutia školy môžete rozhodnúť o odvolaní uchádzača.
Kde si pozriem, ako bude vyzerať vygenerované rozhodnutie?

Zaškrtnite uchádzača, ktorému idete vygenerovať rozhodnutie. Uchádzačov môžete zaškrtnúť vtedy ak máte v stĺpci "Výsledok" vyfiltrovaných iba uchádzačov "Neprijatý - posunuté zriaďovateľovi".
Potom kliknite na "Vygenerovať rozhodnutia".

Vyberte si z ponúkaných typov rozhodnutí.

Skontrolujte údaje a kliknite "Vygenerovať".

V parametroch zostavy si môžete nastaviť údaje k rozhodnutiu. Kliknite potvrdiť.

Môžete skontrolovať, ako bude vygenerované rozhodnutie vyzerať. Kliknite na PDF.

Ak je všetko v poriadku, kliknite "Zapísať".

Pri uchádzačovi budete v stĺpci "Rozhodnutie odvolanie" vidieť číslo vygenerovaného rozhodnutia.
Rozhodnutie si môžete vytlačiť.
Uchádzačovi sa zmení stav vo Výsledku z "Neprijatý - posunuté zriaďovateľovi" na "Neprijatý - zamietnuté odvolanie".
Škola rozhodnutie uvidí vo svojom EduPage.