Stredná škola nám posunula uchádzača, ktorý sa odvolal. Kde ho nájdem?

Stredné školy majú možnosť posunúť uchádzačov s nevybaveným odvolaním v prijímacom konaní svojmu zriaďovateľovi na preskúmanie rozhodnutia cez aScOrbit.

Vo svojom aScOrbit v ľavom menu vyberte možnosť "Prijímačky". Z ponúkaných možností potom vyberte "Odvolania".

V zobrazenej tabuľke vidíte zoznam uchádzačov, ktorí podali odvolanie. V stĺpci "Výsledok" kliknite na pole s hviezdičkou a z ponúknutých možností vyberte "Neprijatý - posunuté zriaďovateľovi".

V stĺpci "Rozhodnutie" nájdete rozhodnutie školy, voči ktorému sa uchádzač odvolal.

Kde si môžem pozrieť odvolanie neprijatého uchádzača?
Kde si môžem pozrieť rozhodnutie školy o neprijatí uchádzača?
Kde si môžem pozrieť prihlášku uchádzača, ktorý sa odvolal?
Ako vygenerujem rozhodnutie o odvolaní uchádzača?