Na rozhodnutí chceme mať pečiatku školy a podpis riaditeľa

Pripravte si obrázok s pečiatkou a podpisom.

Všeobecný postup na generovanie rozhodnutí: Generovanie rozhodnutí o prijatí/neprijatí

Ak chcete na rozhodnutí mať aj pečiatku školy a podpis riaditeľa, pri generovaní rozhodnutí, pri zadávaní parametrov zostavy kliknite na "Vybrať obrázok".

Ak ste obrázok ešte nenačítali, kliknite na "Vybrať súbory" a pridajte obrázok pečiatky s podpisom.

Kliknite na načítaný obrázok.

Pridá sa do parametrov zostavy na generovanie rozhodnutí. Zmeny potvrďte.

Na vygenerovanom rozhodnutí bude pečiatka školy a podpis riaditeľa.