Ako zistím, ktorú školu navštevujú naše deti

V aScOrbit môžete dohľadať školu, ktorú navštevujú deti s trvalým pobytom vo Vašej obci.

V ľavom menu vyberte sekciu Žiaci.


V hornom menu kliknite na „Import“.


Skopírujte dáta o žiakoch z Excelu vrátane hlavičky a vložte ich do otvoreného okna. (Názvy stĺpcov v hlavičke nechajte ako v príklade: Priezvisko, Meno, Dátum narodenia, Adresa trvalého pobytu, Obec trvalého pobytu). Stlačte „Pokračovať“. Údaje nechajte naimportovať.

Stlačte Importovať.


Žiaka uvidíte v zozname žiakov. Nad tabuľkou vyberte možnosť "všetci žiaci (aj bez školy)"

Označte žiakov, ktorých školu chcete vyhľadať. Zvoľte „Vyhľadať v iných Orbitoch“. Systém vyhľadá školu, ktorú žiak navštevuje.

Ak sa systému školu nepodarí vyhľadať, je možné, že dieťa navštevuje školu, ktorá nepoužíva EduPage a preto sa údaje o žiakovi nenachádzajú v žiadnom aScOrbite.