Ako vypracovať online test alebo domácu úlohu?

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania

Ak sa dá domáca úloha či test vypracovať online (na počítači alebo v mobilnej aplikácii), pri takomto zadaní svieti informácia "prehrať online". Kliknite na túto správu a stlačte Prehrať materiál.

Čo znamená "prehrať online" pri teste, či domácej úlohe?
Žiak - ako môžem nahrať súbor k domácej úlohe?