Ako vyplniť dochádzku žiakov podľa pípnutí?

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania

Ak vaša škola používa dochádzkový systém, môže učiteľ urobiť rýchlo evidenciu dochádzky žiakov na základe pípnutí pri príchode do školy.

Kliknite na Rozvrh/ETK, vyberte hodinu a pre hodinu vyberte Absencie žiakov. V pravom hornom rohu sa nachádza ikona na evidenciu dochádzky na základe pípnutí. Žiaci, ktorí si pri vstupe do budovy nepípli, sú automaticky označení ako neprítomní a žiaci, ktorí si pípli, sú označení ako prítomní. Ak je to potrebné, môžete manuálne urobiť zmeny. Ak všetko súhlasí, stlačte Uložiť chýbajúcich. Ak sa niektorí žiaci zabudli pri vstupe do budovy pípnuť, môžete urobiť zmeny v chýbaní manuálne .