Maturanti - načítanie známok zo SŠ z EduPage do elektronickej prihlášky na VŠ

elektronická prihláška na VŠ, načítanie známok, import známok do elektronickej prihlášky, VŠ

Niektoré systémy pre ektronické prihlášky na VŠ umožňujú načítať známky z vysvedčení zo strednej školy priamo zo systému EduPage (systém od firmy aSc).

Systém eprihlas:


Po stlačení tlačidla "Prevziať údaje z elektronickej žiackej knižky (ASC)" sa študent prihlási do EduPage svojimi prihlasovacími údajmi.

Obdobne to funguje aj pre systém elektronických prihlášok cez portalvs.sk. Je potrebné zadať názov EduPage stránky, prihlasovacie meno a heslo, ktorým sa študent prihlasuje do EduPage. Názov stránky: napríklad ak sa prihlasujete na EduPage stránku gympd.edupage.org, tak názov edupage je "gympd".