Ako zmeniť prihlasovacie meno do osobného konta?

Slovenčina Čeština

Žiak a učiteľ sa môže do EduPage prihlasovať buď školským kontom, alebo osobným kontom.

Prihlasovacím menom do školského konta je obvykle MenoPriezvisko.
Prihlasovacím menom do osobného konta je emailová adresa. Osobné EduPage konto - ako si ho vytvoriť?

Ak mal žiak vytvorené osobné konto a zmenil emailovú adresu, je potrebné postupovať nasledovne:

1. Žiak sa prihlási na EduPage stránku do svojho školského konta.


Cez Môj profil odpojí školské konto od osobného konta so starou emailovou adresou.

2. Potom sa odhlási sa a znova sa prihlási do svojho školského konta. Cez Môj profil stlačí Vytvoriť osobné konto.


Tu treba zadať novú emailovú adresu.


Systém na túto adresu pošle overovací kód. Po zadaní kódu sa nové osobné konto prepojí so školským kontom.

Ako zmeniť prihlasovacie meno do rodičovského konta, ak rodič zmenil emailovú adresu?

Viac návodov: Prihlásenie - žiak