Výsledky z testu - moje odpovede sú poprehadzované

English Slovenčina Čeština

Keď učiteľ zadáva žiakom test, systém EduPage žiakom pomieša otázky, ale aj odpovede (napr. jednotlivé možnosti v ABCD otázkach) . To znamená, že každý žiak dostane iné poradie otázok a odpovedí.


Keď si žiak zobrazí svoje výsledky,


Sú dva pohľady na test:
a) Pohľad žiaka, tj. poradie otázok/odpovedí tak, ako ich dostal v teste.


b) Pohľad učiteľa, tj. poradie otázok a odpovedí tak, ako ich má zaradené učiteľ v teste.

Viac návodov: Som žiak