Ako si môžem pri priebežne ukladať svoje odpovede v teste či DÚ?

Slovenčina Čeština

Svoje odpovede v teste či DÚ môžete priebežne ukladať a vrátiť sa k rozpracovanému materiálu neskôr.
Je to taktiež dobrá prevencia pred stratou výsledkov v dôsledku výpadku prúdu, internetu atď.

Uložiť si priebežné výsledky môžete stlačením buď tlačidla Uložiť, ktoré sa nachádza na konci materiálu, alebo kliknutím na 3 bodky v pravom hornom rohu sa tiež dostanete k tlačidlu Uložiť.


Kliknite na Uložiť.


Keď máte materiál hotový, stlačením tlačidla Odovzdať pošlete svoje vypracovanie učiteľovi.

Obnovenie výsledkov testu/DÚ pri výpadku internetu/prúdu