Kde stravník vidí aktuálny kredit na stravu

ČO JE KREDIT

Kredit v školskej jedálni predstavuje preplatok ("neprejedené") alebo nedoplatok ku aktuálnemu dňu.


AKO SA POČÍTA KREDIT

Kredit sa počíta ako:

znížený o:


AKO SA ZOBRAZUJE KREDIT

-> zobrazuje sa vždy pre aktuálny deň - aj keď sa prekliknete na hocijaký minulý alebo budúci dátum


KREDIT V MODULE JEDÁLEŇ vs. POPLATKY V MODULE PLATBY

Pozor - treba rozlišovať kredit v module jedáleň a poplatky v module platby.

V module platby sa zobrazujú sumárne mesačné poplatky, ale s ohľadom na dátum splatnosti poplatkov a či sú v aktuálny deň uhradené alebo neuhradené.
Pozrite aj - Platby - farebné rozlíšenie poplatkov v mobilnej aplikácii

Preto ak má vaša škola nastavenú splatnosť poplatkov pozadu (napr. až v nasledujúci mesiac, prípade koncom mesiaca), tak môže nastávať situácia, že aj keď máte uhradené poplatky za stravu načas, môžete aktuálny kredit v module jedáleň vidieť záporný. Nie je to však chyba; neposielajte škole platbu v sume záporného kreditu.

Školy zvyčajne používajú automatické poplatky za stravu - poplatky stravník vidí presne v sume objednaného (= prihláseného = neodhláseného) jedla v danom mesiaci + režijné náklady (ak škola má).
Takže ak si stravník odhlási / prihlási nejaké jedlo, mesačný poplatok sa prepočíta online. Výhodou takýchto poplatkov je, že vyúčtovanie odhlásenej stravy vidíte priebežne a viete hradiť iba podľa potreby.

Ak škola používa konštantné poplatky za stravu, stravník vidí pre všetky mesiace poplatok v rovnakej výške.
Pre vyúčtovanie musí počkať až na koniec školského roka, kedy škola zapne vyúčtovanie a stravník uvidí v module platby preplatok 'Neprejedené'.
Aj v prípade konštantných poplatkov si ale stravník vie pozrieť aktuálny preplatok/nedoplatok - čerpanie kreditu cez webový prehliadač.KDE SA ZOBRAZUJE KREDIT

-> na úvodnej obrazovke na dlaždici pre modul jedáleň - v mobilnej aplikácii aj v konte na webe


-> v module jedáleň pod jedálnym lístkom
-> cez webový prehliadač je možné pozrieť aj detailné čerpanie kreditu po dňoch - stačí kliknúť na číslo kreditu


Pozrite aj
Školská jedáleň
Platby z pohľadu rodiča