Domáci AG samotest - oznámenie o použití

Školy nahlasujú počet AG testov použitých v domácom prostredí.
Škola môže povoliť rodičom podávanie vyhlásenia 'Domáci AG samotest - oznámenie o použití' elektronicky prostredníctvom EduPage. Z podaných vyhlásení potom dokáže zistiť počet použitých testov za zvolené obdobie. Zároveň, pri pozitívnom výsledku testu si takto rodič splní povinnosť nahlasovania výsledku testu škole.

Formulár môžete podať aj cez EduPage mobilnú aplikáciu.
Na úvodnej obrazovke kliknite na 'červené plus' alebo na tehličku 'Žiadosti/Vyhlásenia'.
Kliknite na Pridať žiadosť/vyhlásenie' a vyberte konkrétny typ zo zoznamu dostupných žiadostí a vyhlásení.
Vyberte dátum, ku ktorému formulár podávate.
V hornej časti obrazovky stlačte "Podať žiadosť/vyhlásenie" čím odošlete vyplnené oznámenie o použití AG samotestu vašej škole (triednemu učiteľovi).

Žiadosť môžete rovnako podať aj po prihlásení sa na webe.
Stlačte tlačidlo 'Štart' v ľavom hornom rohu a z obľúbených položiek vyberte 'Žiadosť/Vyhlásenie':

Vyberte si zo zoznamu žiadostí a vyhlásení.

Zvoľte dátum.

Výsledok testu - je nepovinné pole. Podávateľ ho môže ale nemusí vyplniť.

Stlačením tlačidla 'Uložiť' odošlete formulár škole.

O akceptovaní Vyhlásenia budete informovaný správou či už vo webovej aplikácii, alebo v mobilnej aplikácii na svojom smartfóne.