Zadávanie elektronických ospravedlneniek plnoletým žiakom

Slovenčina Čeština

Ak to triedny učiteľ povolí, plnoletý žiak môže zadať elektronickú ospravedlnenku aj zo svojho žiackeho konta.

V ponuke 'Štart' zvoľte 'Pridať el. ospravedlnenku'.

Otvorí sa nové okno s ospravedlnenkou. Napíšte triednemu učiteľovi dôvod absencie. Vyberte dátumy, za ktoré ospravedlnenku podávate. V prípade neprítomnosti iba určitý počet hodín, zvoľte, o ktoré hodiny ide a potvrďte svoju voľbu tlačidlom 'OK'.

Ospravedlnenka bola odoslaná triednemu učiteľovi na schválenie.
O jej akceptovaní alebo zamietnutí budú žiak aj rodič informovaní správou.

Rodič alebo plnoletý žiak si môže prezerať svoje ospravedlnenky nasledovne:
Zo záložky 'Vyučovanie' vyberte 'Dochádzka žiakov'.


Po kliknutí na 'Ospravedlnenky' v hornom menu sa otvorí nové okno s prehľadom všetkých zadaných ospravedlneniek.

Elektronickú ospravedlnenku je možné podať aj cez mobilnú aplikáciu.
Kliknite na červené '+' a zvoľte možnosť 'Pridať el. ospravedlnenku'.
Zadajte dôvod chýbania a dátum, prípadne ktoré hodiny nebudete prítomný.
Ospravedlnenku uložte. O jej akceptovaní alebo zamietnutí budú žiak aj rodič informovaní správou.