Plnoletý žiak - ako si pozrieť/podpísať výpis známok v mobilnej aplikácii?

Slovenčina Čeština

Po zverejnení výpisov/vysvedčení dostanú žiaci a rodičia správu do mobilnej aplikácie. Kliknutím na túto správu sa zobrazí možnosť stiahnuť si výpis.

Stlačením tlačidla 'Podpísať' plnoletý žiak zo svojho žiackeho konta alebo rodič z rodičovského konta
škole potvrdí, že výpis prijal.
Výpis bude naďalej k dispozícii v príslušnom polroku.
Pozn: Tlačidlo 'Podpísať' sa nachádza len v rodičovskom konte a v žiackom konte plnoletého žiaka. Ak ste prihlásený ako žiak (ktorý nie je plnoletý), toto tlačidlo nevidíte.