Ako môžem druhýkrát odovzdať súbor ako DÚ?

Slovenčina Čeština

Ak ste po odovzdaní súboru zistili, že ste v prvej verzii mali chybu a chcete odovzdať súbor druhýkrát, stlačte znova Prehrať materiál.


Tu môžete pripojiť správu verziu súboru. Stlačením tlačidla Hotovo súbor odošlete učiteľovi na hodnotenie. Prvú verziu súboru neviete zmazať. Učiteľ vidí obe verzie odovzdaného súboru, ale zobrazí sa mu najskôr novšia verzia.