Ako vypnúť/zapnúť push notifikácie v mobilnej aplikácii?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew

Nastavenie notifikácií

EduPage posiela okamžite notifikácie o všetkých dôležitých zmenách na mobilný telefón. Aj keď nemáte práve spustenú mobilnú aplikáciu, budete automaticky upozornený push notifikáciou. Musíte však byť on-line pripojený cez wifi alebo cez mobilné dáta.

Vy si môžete zvoliť, aký druh notifikácií chcete prijímať. Preddefinované nastavenie je, že dostávate všetky notifikácie.

Kliknite na ikonu "E" v ľavom hornom rohu, v spodnej časti vyhľadajte Nastavenia a ďalej Notifkiácie. Tu môžete označiť, ktoré notifikácie chcete resp. nechcete dostávať.

Poznámky:
- Ak máte v aplikácii 2 deti, budete dostávať notifikácie týkajúce sa oboch detí.
- Nastavenie notifikácii je možné meniť aj na web stránke. Použite Nastavenie/Môj profil/Moje zariadenia.
- Push notifikácie chodia len v prípade zavretej aplikácie. Ak EduPage aplikácia beží na pozadí, push notifikácia nepríde, príde len správa do EduPage.

Pozri aj:
Prehľad DÚ a upozornenie na zajtrajšie úlohy
Notifikácie na zariadeniach Xiaomi
Ako označiť správu (notifikáciu) za vybavenú?