Kde si pozriem rozvrh?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania

Kliknite na kachličku Rozvrh. K dispozícii sú 4 pohľady.
Prvý je aktuálny rozvrh na daný deň, v ktorom sú zohľadnené zmeny zo suplovania, školské udalosti, odpadnuté hodiny a podobne. Takisto v tomto pohľade vidíte úlohy/písomky, ktoré na tieto hodiny máte zadané.
Druhá záložka je aktuálny rozvrh na konkrétny týždeň, tretia záložka je školský kalendár.

Posledná záložka je stály rozvrh. V tomto pohľade je možné vyhľadať aj stále rozvrhy iných tried.

Ďalšie návody k mobilnej aplikácii: Rodič
Ďalšie návody k mobilnej aplikácii: Žiak