Ako poslať správu len niektorým učiteľom alebo žiakom?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania

Novú správu vytvoríte stlačením červeného tlačidla + na úvodnej obrazovke aplikácie.


Zo skupiny adresátov môžete vybrať konkrétneho adresáta kliknutím na jeho meno. Všetkých vyberiete kliknutím na tlačidlo Všetci žiaci.

Viac návodov: Správy a komunikácia
Ďalšie návody k mobilnej aplikácii: Rodič
Ďalšie návody k mobilnej aplikácii: Žiak