Ako podať žiadosť o uvoľnenie dieťaťa z vyučovania?

Slovenčina Čeština

Ak administrátor na vašej škole povolil podávanie žiadostí elektronicky, môžete podať žiadosť o uvoľnenie dieťaťa v aplikácii takto: Stlačte tlačidlo + na úvodnej obrazovke, vyberte Žiadosť. Zadajte odkedy-dokedy bude vaše dieťa chýbať. Vypíšte text žiadosti. Ak chcete dieťa zároveň odhlásiť, zaškrtnite odhlásiť zo stravy. Systém vás upozorní, za ktoré dni je možné obed odhlásiť.
Stlačte tlačidlo Poslať žiadosť/vyhlásenie..

O schválení alebo zamietnutí žiadosti triednym učiteľom, budete informovaný notifikáciou v EduPage.


K zoznamu všetkých vašich žiadostí sa dostanete kliknutím na dlaždičku Žiadosti na hlavnej obrazovke mobilnej aplikácie.

Žiadosť môžete podať aj po prihlásení sa na webe:Ďalšie návody k mobilnej aplikácii: Rodič