Správy všetkých používateľov na jednom mieste

Slovenčina Čeština

Ak máte v mobilnej aplikácii viacerých používateľov (napr. rodičia s viacerými deťmi, alebo rodič, ktorý je zároveň aj učiteľom), v mobilnej aplikácii si môžete zobraziť správy pre všetkých použivateľov na jednom mieste.


Pokiaľ máte vybratého konkrétneho používateľa, zobrazujú sa len správy určené pre tohto konkrétneho používateľa.


Červená gulička, ktorá svieti v ľavom hornom rohu alebo pri mene znamená, že nejaký iný z používateľov má neprečítanú správu.