Kde si môžem pozrieť príchody a odchody svojho dieťaťa?

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania

Na hlavnej obrazovke stlačte Dochádzka a vyberte pohľad Príchody/odchody.