Ako si odpojiť žiacke konto od rodičovského konta?

Pokiaľ máte prepojené žiacke a rodičovské konto, môže vám to spôsobovať problémy. Neviete, či ste prihlásený ako žiak alebo ako rodič.
Niektoré funkcie sú prístupné len z rodičovského konta, v žiackom konte sa nenachádzajú.
Aký je rozdiel medzi rodičovským a žiackym kontom v EduPage?

Odporúčame, aby ste si žiacke konto z rodičovského konta odpojili. Postupujte takto:

Kliknite na svoje meno v pravom hornom rohu a vyberte Môj profil:


V prehľade profilu sa presuňte na koniec.


Vyhľadajte dlaždičku žiackeho konta (Typ - žiak) a kliknite na "Odpojiť".

Viac návodov: Prihlásenie - rodič