Obnovenie výsledkov testu/DÚ pri výpadku internetu/prúdu

Slovenčina Čeština

Ak pri odosielaní výsledkov vypracovaného testu alebo DÚ vypadne internet alebo prúd, môžete výsledky obnoviť stlačením takejto ikony:

Obnovenie výsledkov je možné len presne na tom istom počítači, na ktorom ste test vypracovali a to len v obmedzenom čase približne do 14 dní.

V prípade obnovených výsledkov uvidí učiteľ výsledok s takouto nápovedou: