Ako si môžem pozrieť materiály od učiteľa z prechádzajúcich rokov?

Materiály z predchádzajúcich rokov si môžete pozrieť len cez webové rozhranie.
Zvoľte Učivo v ľavom menu vašej EduPage stránky.

Pod aktuálnymi hodinami si môžete zvoliť hodiny z predchádzajúcich rokov (Zobraziť staršie).

Vyberte tematický celok z plánu, ktorá vás zaujíma. Kliknite na tému. Zvoľte Prezerať karty.