Ako sa dostanem v EduPage k maturitným testom z predchádzajúcich rokov?

Slovenčina

V EduPage sa nachádzajú testy externej časti maturitnej skúšky z predchádzajúcich rokov z matematiky, zo slovenského jazyka a z anglického jazyka.

Ako sa ku nim dostanete na webe:
Zvoľte v ľavom menu "Učivo" a vyberte predmet. Vyhľadajte si "Štandardné zručnosti pre tento predmet" a v zozname ročníkov si vyberte "Maturitné požiadavky". V priečinku Oficiálne maturitné testy sa nachádzajú testy. V priečinku s číslom testu nájdete jednotlivé otázky z testov.

Úlohy z EČ MS z matematiky sú okrem toho zaradené aj podľa tém, tj. podľa jednotlivých maturitných požiadaviek. Ak si chcete prepočítať príklady ku konkrétnej téme, zvoľte si tému a po stlačení dlaždičky vyberte "Otestuj ma".

Ku testom sa môžete dostať aj prostredníctvom mobilnej aplikácie.
Zvoľte Učivo. Nájdete tam zoznam všetkých vašich predmetov. Na konci zoznamu sú 3 predmety - Matematika, Slovenský jazyk a Anglický jazyk.

Zvoľte si jeden z nich. V zozname ročníkov vyhľadajte Maturitné požiadavky.

V prvej záložke sa nachádzajú Testy externej časti maturitnej skúšky z predchádzajúcich rokov.

Ďalej sa nachádzajú testy po jednotlivých otázkach.

Testové otázky z matematiky sú zaradené aj ku jednotlivým témam, ku ktorým patria. Napríklad ak si medzi maturitnými požiadavkami zvolíte Logika a množiny, môžete sa vyskúšať len z tých úloh, ktoré sa týkajú témy Logika a množiny.

EduPage vaše odpovede automaticky vyhodnotí.