Uchádzač prijatý na odvolanie - zmena potvrdenia o nástupe

Slovenčina

Predpokladajme situáciu, že žiak si podal prihlášky na dve školy A a B, pričom preferuje školu A.
Na školu A bol nebol prijatý, na školu B bol prijatý. Žiak potvrdil nástup na školu B, ale zároveň podal odvolanie na školu A.

Neskôr žiak dostal informáciu, že bol na odvolanie prijatý na školu A. Cez EduPage môže zmeniť rozhodnutie o nástupe, tj. potvrdiť nástup na svoju preferovanú školu A napriek tomu, že už predtým potvrdil nástup na školu B. Škola B uvidí v EduPage informáciu, že ste zadali nástup na školu A.