Uchádzač - ako si pozrieť rozhodnutie o prijatí/neprijatí a ako dať vedieť SŠ, že na ňu nastúpim?

Slovenčina

Prostredníctovom správy v EduPage alebo e-mailom uchádzač obdrží odkaz na stránku školy, kde nájde rozhodnutie o prijatí/neprijatí.
Kliknite na odkaz v správe.

Pre overenie zadajte rodné číslo uchádzača. Potom kliknite "Overiť".

Zobrazia sa podané prihlášky a stav - či ste prijatý alebo nie. Kliknutím na "rozhodnutie" sa rozhodnutie zobrazí. Môžete si ho vytlačiť alebo uložiť do PDF.

Ak ste prijatý a rozhodli ste sa nastúpiť na jednu zo stredných škôl, stlačte tlačidlo "Záväzne potvrdiť, že nastúpim".

K rozhodnutiu o nastúpení je potrebné pripojiť podpísané a nascanované potvrdenie. Šablónu potvrdenia si môžete stiahnuť kliknutím na "Tu je vzor potvrdenia". Vyplnené tlačivo oskenujte a pripojte ako súbor.
Kliknite na "Odoslať".

Ak ste neprijatý, môžete podať odvolanie.

Vzor odvolania si môžete stiahnuť a vyplniť. Vyplnené tlačivo oskenujte a pripojte ako súbor.
Kliknite na "Odoslať odvolanie".

Informáciu o podanom odvolaní uvidíte takto:

Uchádzač - ako podať odvolanie v prípade neprijatia?