Žiak/rodič - ako môžem zmeniť svoju voľbu

Slovenčina Čeština

Počas trvania prihlasovacej akcie môže žiak/rodič zmeniť svoju voľbu.
Vyberte v ľavom menu Komunikácia/Prihlasovanie.


Kliknite na Pridelené akcie na vyplnenie.


Kliknite na akciu. Svoju voľbu môžete zmeniť, ak je akcia ešte "otvorená", tj. pri akcii sa nachádza ikona prehrávania.


Zadajte svoju voľbu a stlačte Uložiť.


Podobne môžete zmeniť svoju voľbu aj v mobilnej aplikácii.

Pokiaľ je prihlasovacia akcia už ukončená (červená ikona so štvorčekom) a vy chcete zmeniť svoju voľbu, vašu voľbu už môže zmeniť len učiteľ, ktorý prihlasovaciu akciu vytvoril.

Viac informácií: Prihlasovanie na akcie, ankety, konzultačné hodiny