Žiak a rodič - ako sa prihlásiť na akciu?

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Hebrew

Učiteľ alebo administrátor pripraví prihlasovaciu akciu cez EduPage napríklad na lyžiarsky výcvik.

Žiak a rodič sa o možnosti prihlasovania dozvedia prostredníctvom správy.

Na webe sa o prihlasovaní dozviete takisto prostredníctvom správy.

Kliknutím na správu vás systém nastaví na konkrétne prihlasovanie.

Zvoľte jednu z možností. Pokiaľ stlačíte Potvrdiť, beží vám čas rezervácie. Toto je aktuálne hlavne vtedy, ak je počet miest obmedzený. Počas rezervácie máte miesto zabezpečené. Ak do ukončenia rezervácie potvrdíte svoj výber, ste prihlásený. Ak do ukončenia rezervácie svoj výber nepotvrdíte, miesto sa uvoľní.