Ako platiť školské poplatky z aplikácie EduPage cez bankové aplikácie

Ak škola vyberá poplatky bezhotovostne a využíva pritom modul platby, z aplikácie EduPage sa pohodlne preklikáte až ku svojej bankovej aplikácii a zrealizujete platbu so správnymi platobnými údajmi.

1. Na úvodnej obrazovke aplikácie EduPage zvoľte dlaždicu 'Platby'

2. V časti 'Účty školy' sú zobrazené názvy školských účtov a poplatky podľa toho, na ktorý majú byť hradené:

3. Zvoľte poplatok pre obdobie, ktoré chcete uhradiť, aby sa vyznačil
4. Vpravo dole kliknite na zelené 'Zaplatiť xx,xx EUR'
Ak ste vyznačili viac poplatkov, suma je už spočítaná.

5. Na poslednej obrazovke zvoľte spôsob platby - údaje nemusíte prepisovať do internetbankingu, využite platbu cez aplikáciu Viamo, službu payme alebo cez QR kód.
* IBAN účtu školy a variabilný symbol sú dostupné pri bankovom prevode


Viamo
- je v ponuke iba ak vaša škola povolila platby cez Viamo
-> budete presmerovaní do aplikácie Viamo (musíte ju mať nainštalovanú a mať účet v spolupracujúcich bankách - Tatra banka a VÚB)
- platbu realizovanú cez Viamo hneď uvidíte pripísanú na EduPage a vaše poplatky uvidíte ako uhradené

payme
-> systém ponúkne výber bankových aplikácií, ktoré máte v mobile stiahnuté (+ webový prehliadač) alebo budete presmerovaní priamo do bankovej aplikácie, ktorú máte v mobile nastavenú ako predvolenú
- spolupracujúce banky sú Tatra banka, VÚB, Slovenská sporiteľňa a ČSOB

QR kód
- urobte si screenshot QR kódu a otvorte si bankovú aplikáciu vo svojom mobile
-> pri zadávaní platby vyberte QR kód z galérie - budete mať vyplnené všetky platobné údaje


Platbu realizovanú cez službu payme alebo cez QR kód uvidíte pripísanú na EduPage až potom, ako vaša škola zapíše prijaté platby.
Školy zapisujú platby rôzne - niektoré denne, ale viaceré iba 1 x za týždeň či 1 x za mesiac.
Ak dlhšie nevidíte svoje poplatky uhradené, kontaktujte školu (jedáleň, ŠKD, ... - podľa účelu poplatku).

Rodič - Chcem uhradiť poplatky v inej sume
Rodič - Chcem uhradiť poplatky za 2 mesiace
Rodič - Chcem zaplatiť poplatky za celý rok naraz

Platby - farebné rozlíšenie poplatkov v mobilnej aplikáciiPozrite si tiež Platby na EduPage pre rodičov - základné otázky