Kde nájdem návody k mobilnej aplikácii?

Slovenčina Čeština

Stlačte ikonu v ľavom hornom rohu a v spodnej časti vyhľadajte Pomoc.
Zobrazia sa tlačidlá Učiteľ/Rodič/Žiak. Kliknutím vyberiete, aké návody chcete zobraziť.

Pozn: Na zobrazenie návodov je potrebné byť online, tj. mať pripojenie k internetu.