Prehľad DÚ a upozornenie na zajtrajšie úlohy

Slovenčina Deutsch

Notifikácie o DÚ a dochádzke

Notifikácie o domácich úlohách môžete dostávať jednotlivo. V takom prípade Vám príde notifikácia o každej jednej úlohe v momente, kedy ju učiteľ zadal.

Môžete ale EduPage požiadať o zasielanie iba sumáru DÚ.

V tomto móde sa stanú dve veci:

1. EduPage nezasiela notifikácie do mobilného telefónu počas dňa. Nevyrušuje Vás teda notifikáciami o DÚ v čase, keď ich nebudete robiť. Všetky úlohy zadané v daný deň Vám pošle naraz, vo Vami nastavenom čase.

2. V sumári úloh EduPage navyše pripomenie aj úlohy, ktoré treba urobiť do zajtra. To znamená, že EduPage vás upozorní aj na úlohy, ktoré boli zadané pred týždňom, ale treba ich odovzdať zajtra.

Poznámky:
- Sumár úloh obsahuje všetky úlohy zadané od rána do Vami zvoleného času. Napríklad do 14:30. Ak učiteľ zadá úlohu po tomto čase, príde Vám štandardná notifikácia na túto úlohu.
- Toto nastavenie sa týka iba času, kedy EduPage pošle upozornenie do mobilného telefónu. Ak si sami spustíte mobilnú aplikáciu alebo sa prihlásite na web, všetky úlohy tam vždy nájdete aktuálne.
- Ak ste v daný deň nedostali žiadnu domácu úlohu alebo na zajtra nemáte DÚ, notifikácia s prehľadom sa nezašle.
- Notifikácia s úlohami na pondelok sa zasiela už v piatok.
- Nastavenie si môžete zadať pre každú školu zvlášť.
- Rodič: Ak máte viac detí na jednej škole, nastavenie je pre všetky deti rovnaké.

Pozri aj:
Ako vypnúť/zapnúť push notifikácie v mobilnej aplikácii?