Chcem podať Ospravedlnenku / Žiadosť / Vyhlásenie

Slovenčina Čeština

Ak chcete kontaktovať školu z dôvodu ospravedlnenia žiaka:
Ako zadať elektronickú ospravedlnenku?

Pre podanie žiadosti/vyhlásenia je potrebné byť prihlásený do učiteľského alebo rodičovského konta. Zo žiackeho konta nie je možné žiadosť podať.
Ako sa prihlásiť do EduPage ako rodič?