Nálezy učiteľ: označené, neoznačené, moje nálezy, vrátené majiteľovi

English Slovenčina Čeština

V module Straty a nálezy v hornom menu nájdete záložky.
Nálezy - zoznam všetkých zadaných nálezov
Ozn. - zoznam nálezov, ktoré niekto označil za svoje
Neozn. - zoznam nálezov, ktoré zatiaľ nikto neoznačil za svoje
Moje nálezy - nálezy, ktoré som pridal do zoznamu ja
Vrátené majiteľovi - nálezy, ktoré už našli svojho majiteľa. Nenachádzajú sa v zozname nálezov. Žiaci ani rodičia ich už nevidia v zozname nálezov.