Online hodiny cez službu Webex Teams

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania

V triednej knihe z rozbaľovacieho menu pri hodine vyberte Online vyčovanie. Vyberte Webex Teams.


Ak spúšťate online hodiny cez službu Webex z ETK prvýkrát, je potrebné prihásiť sa do svojho webexového účtu, aby sa online hodiny spárovali s vašim účtom v službe Webex.


Po spárovaní online hodín s účtom vidíte názov tohto účtu pri službe Webex.

Online hodiny cez ETK

Viac návodov: Dištančné vzdelávanie