Ako získam potvrdenie o absolvovaní školenia?

Kliknutím na odkaz "Online školenia" alebo "Archív školení" v Novinkách sa dostanete do modulu Školenia.
Pozn: Ak máte malý monitor, Novinky nájdete v spodnej časti obrazovky.


V module Školenia sa nachádza zoznam nadchádzajúcich školení ale aj zoznam školení, ktoré už prebehli v minulosti.
Ak sa zúčastnili školenia, kliknite na tlačidlo "Vyžiadať si potvrdenie o absolvovaní školenia".


Na strane aSc preveríme údaje a vystavíme potvrdenie. Zatiaľ pri školení svieti nasledovný oznam:


Po vygenerovaní potvrdenia sa objaví sa vám tlačidlo "Potvrdenie o absolvovaní". Kliknutím na toto tlačidlo si stiahnete potvrdenie.Ak ste si pozreli školenie z archívu, taktiež vám bude potvrdenie vydané. Treba si však potvrdenie vyžiadať a potvrdiť čestné prehlásenie o absolvovaní školenia.

Ak máte otázky, napíšte nám na adresu: skolenia@asc.sk.