Operácie Undo a Redo

English Slovenčina Deutsch España Polish Russian Greek Lithuania Bulgarian

Vaše úpravy môžete zrušiť - Undo, alebo potvrdiť - Redo cez menu Pohľad - Undo/Redo:

Pamätajte však na to, že táto zmena ovplyvní iba pozície kartičiek. Zmeny v úväzkoch nie je možné zrušiť.

Je vhodné použiť aj Súbor - Uložiť ako... na uloženie rozvrhu na disk pod iným menom. Tak si môžete uložiť napr. rozpracovanú verziu rozvrhu, ku ktorej sa neskôr môžete vrátiť.