Porovnávanie rozvrhov

English Slovenčina Deutsch España Polish Russian Greek Lithuania Bulgarian

Sú dve možnosti ako porovnať rozvrhové súbory. Obidve možno nájsť v menu Súbory - Porovnaj.

"Porovnaj s poslednou uloženou verziou" - porovná aktuálny rozvrhe (ten, na ktorom práve pracujete) s jeho stavom na disku (to je stav, kedy bol otvorený alebo posledne
uložený). Je to užitočné najmä vtedy, keď niektoré zmeny vykonáte ručne a chcete vidieť, čo ste zmenili od posledného uloženia.

"Porovnaj s iným súborom..." - táto funkcia vám ponúkne vybrať si iný rozvrhový súbor a potom ho porovná s aktuálnym rozvrhom. Je to užitočné pri porovnávaní viacerých rozvrhov, napríklad ak sa pokúšate nájsť riešenie po zmene určitej podmienky v rozvrhu, ktorý práve na škole používate a ktorý sa najviac zhoduje s pôvodným rozvrhom.

Po vyvolaní tejto funkcie program zastrie aktuálny rozvrh a zvýrazní iba kartičky, ktoré sú na inej pozícii v rozvrhu, s ktorým porovnávate. V dolnej časti obrazovky sa vám ukáže zoznam zmenených položiek (triedy/učitelia/učebne).

Poznámka: Obe funkcie zobrazia iba zmeny v pozíciach kartičiek a názvy predmetov/tried/učiteľov/učební. Nezobrazia vám zmeny v podmienkach.