Ako zadať hodiny, kde sú žiaci spojení z dvoch tried?

English Slovenčina Deutsch España Polish Russian Greek Lithuania Arabic Bulgarian

Na zadanie takýchto hodín slúži tlačítko "Spojené triedy" v dialógovom okne "Hodina".

V zobrazenom okne môžete do jednotlivých riadkov vybrať triedy, z ktorých sú žiaci spojení na tejto hodine. V prípade, že chcete spojiť iba časť žiakov z triedy (teda napríklad skupinu "Chlapci"), vyplňte tiež políčko "Skupina" pre každú triedu. Ak sa daná skupina nachádza v neskôr vyberanej triede, toto políčko sa automaticky pred-vyplní názvom rovnakej skupiny, ako má trieda v predchádzajúcom riadku.

Pre rýchly výber tried máte k dispozícii 8 políčok. Ak potrebujete zlúčiť viac tried, kliknite na tlačidlo "Viac" a pridajte ďalšie triedy opakovaním krokov A-B-C. Finálny výber tried a ich skupín potvrdíte tlačidlom "OK" (D).