Voľno

verification-CPodmVhodnost

English Slovenčina Deutsch España Polish Russian Greek Lithuania Arabic Português Hebrew Bulgarian

Pre triedy, učiteľov, učebne a predmety môžete zadefinovať tzv. "Voľno". To určuje, kedy hodiny môžu byť (zelená farba), a kedy nemôžu byť (červená farba). Je možné taktiež zadefinovať tzv. "otáznikové pozície", kedy hodiny môžu byť, ale radšej by ste boli, keby vtedy nemuseli byť.

Každá hodina má viacnásobné Voľná - z daného predmetu, učiteľa (učiteľov), triedy (tried), učebne (učební). Uplatnia sa spolu, čiže ak niektorá pozícia nie je umožnená hoci iba v jednom prípade z týchto možností "Voľno", tak pozícia nie je umožnená taktiež pre túto hodinu.