Ako vytlačiť/exportovať údaje kvôli podpisu maturitnou komisiou?

Údaje z modulu Maturita môžete vytlačiť alebo uložiť do PDF cez ikonu 3 bodiek. Študenti sa tlačia podľa jednotlivých maturitných komisií.
Ako v aScAgende vytvoriť a prideliť maturitné komisie?

Vzhľad tlačovej zostavy:
Pozn: Údaje ako miesto, dátum a meno predsedu komisie je potrebné vypísať perom, netlačia sa automaticky. Mená členov komisie sa tlačia automaticky.