Záverečné skúšky

Výpočet známky na záverečných skúškach funguje rovnako, ako výpočet známok pri maturitných skúškach.
Administratívny výpočet známky na maturitnom vysvedčení

V kolonke Obdobia treba vybrať Záverečná skúška

Predpokladom na to, aby sa Vám správne načítali študenti, je správne zadanie údajov o záverečnej skúške v aScAgende.
Okrem iného musí mať študent priradenú komisiu. Ako zadať údaje o záverečnej skúške?

Študenti nemajú pri záverečných skúškach v jednotlivých častiach automaticky priradené predmety, súvisiace predmety treba explicitne priradiť tlačidlom Nastaviť predmety.