Pre rôzne odbory má predmet rôzne príbuzné predmety. Ako ich zadať?

Ak pre jeden predmet máte rôzne príbuzné predmety pre rôzne odbory, postupujte takto:

Pre daný predmet označte všetky príbuzné predmety pre všetky odbory. Potom do tých predmetov, z ktorých študent nie je hodnotený, vložte pomlčky. Nebudú sa započítavať do priemeru študenta. Do priemeru nechceme započítavať známky z niektorých ročníkov alebo z niektorých predmetov

Aby ste nemuseli vkladať pomlčky po jednej, môžete ich vložiť naraz všetkým študentom vybraného odboru takto: vyberte odbor, zobrazia sa len študenti vybraného odboru a pri predmete, z ktorého študenti tohto odboru nie sú hodnotení, stlačte krížik pri názve predmetu. Systém vyplní políčka pre známky pomlčkami u všetkých žiakov vybraného odboru.

Keďže niektoré predmety - napr. praktická a teoretická časť odbornej skúšky bude mať veľa prázdnych stĺpcov, na prehľadnejšie zobrazenie zrušte zaškrtnutie pri voľbe "Zobraziť prázdne stĺpce". Potom sa zobrazia len vyplnené stĺpce.