Do priemeru nechceme započítavať známky z niektorých ročníkov alebo z niektorých predmetov

Pokiaľ nechcete do priemeru započítavať niektoré zo známok, jednoducho do políčka zadajte pomlčku. V pravom dolnom rohu sa objaví známka načítaná z Agendy, ale do priemeru sa počítať nebude.