Ako škola zistí, ktorí študenti chcú maturovať z dobrovoľných predmetov?

Škola môže vyzvať študentov, ktorí sa rozhodli maturovať z dobrovoľného predmetu, aby sa vyjadrili, či sa chcú zúčastniť na internej maturitnej skúške, alebo ju chcú zrušiť.

Použite tlačidlo "Poslať info dobrovoľným".

Ako študent oznámi škole, či chce maturovať z dobrovoľného predmetu?
Ako škola zadá, či sa študent zúčastní internej maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu?