Ako zadať známky z predmetov, ktoré nie je možné načítať automaticky?

Je možné, že známky z maturitného predmetu sa nenačítali za všetky potrebné roky (napr. škola používa EduPage len jeden školský rok), alebo sa nenačítali všetkým žiakom (žiak prestúpil z inej školy) a podobne.
V takomto prípade je možné zadať známky ručne vpísaním do políčka.

Pokiaľ omylom zadáte manuálne známku do políčka, kde už bola automaticky načítaná známka z vysvedčenia, v takomto políčku vidíte malú šedú známku. To je automaticky načítaná známka.

Poznámka: Známku z maturity môže zadávať/editovať administrátor, triedny učiteľ a učiteľ, ktorý daný predmet učil konkrétnych študentov.

Ako odošlem administratívne vypočítané známky študentom?