Ako študent oznámi škole, či chce maturovať z dobrovoľného predmetu?

Škola vyzve študentov, ktorí si vybrali dobrovoľné predmety maturitnej skúšky, aby sa vyjadrili, či sa zúčastnia internej maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu, alebo chcú skúšku zrušiť. Ako škola zistí, ktorí študenti chcú maturovať z dobrovoľných predmetov?

Študentovi príde do EduPage notifikácia, aby vyjadril svoju voľbu.


Kliknutím na tlačidlá Prídem/Neprídem dá škole vedieť, či sa maturitnej skúšky zúčastní.


Do 7.mája môže ešte túto svoju voľbu zmeniť.