Ako odošlem administratívne vypočítané známky študentom?

Prihláste sa ako administrátor, v ľavom menu zvoľte Známky.


Kliknite na tlačidlo Úvod, rozvinie sa menu.


Vyberte z neho Maturita.


V prehľade vidíte zoznam maturitných predmetov. Kliknutím na riadok vyberte konkrétny predmet.

Administratívne vypočítané známky z maturitného predmetu môžete rozoslať študentom na akceptovanie/neakceptovanie stlačením tlačidla Rozposlať študentom. Známky musíte rozposlať pre každý predmet zvlášť, pretože akceptovanie/neakceptovanie známky musí študent vyjadriť zvlášť pre každý predmet. Ako študent uvidí svoju vypočítanú známku a ako ju môže akceptovať?

Pokiaľ študent napr. nemá prístup do EduPage a škole telefonicky oznámi, že známku akceptuje, administrátor môže nastaviť túto informáciu aj manuálne.