Administratívny výpočet známky na maturitnom vysvedčení

maturita, maturita 2021, maturity, maturity 2021, administratívna, zaverečné skúšky

Pre správne fungovanie modulu Administratívna maturita je potrebné mať v aScAgende zadané, ktorí žiaci tento rok maturujú a z ktorých predmetov: Nastavenie maturitnej skúšky

Prihláste sa ako administrátor, v ľavom menu zvoľte Známky.


Kliknite na tlačidlo Úvod, rozvinie sa menu.


Vyberte z neho Maturita.


V prehľade vidíte zoznam maturitných predmetov. Kliknutím na riadok konkrétneho predmetu sa zobrazia žiaci, ktorí majú tento predmet vybratý.


V prehľade vidíte študentov prihlásených na tento predmet a známky z daného predmetu za uplynulé obdobie. P1 znamená známka za 1.polrok, P2 známka za 2.polrok. Ak nejakí žiaci prepadli, v prehľade sú ich známky podfarbené modrou farbou.

Ak chcete do výpočtu administratívnej známky pridať aj hodnotenie z ďalšieho príbuzného predmetu, kliknite na tlačidlo Nastaviť predmety.


A zakliknutím vyberte ďalší predmet.


V zozname známok sa objavia aj známky z pridaného predmetu.
Ako zadať známky z predmetov, ktoré nie je možné načítať automaticky?


Systém zo všetkých týchto známok vypočíta priemer. Stlačením tlačidla "Nastaviť podľa priemeru" systém vypočíta administratívnu známku. Zohľadňuje pri tom pravidlá pre zaokrúhľovanie tak, ako boli definované v rozhodnutí Ministerstva školstva SR.
Zmeny uložte.

Ako odošlem administratívne vypočítané známky študentom?
Ako študent uvidí svoju vypočítanú známku a ako ju môže akceptovať?
Ako škola zistí, ktorí študenti chcú maturovať z dobrovoľných predmetov?
Ako študent oznámi škole, či chce maturovať z dobrovoľného predmetu?
Ako škola zadá, či sa študent zúčastní internej maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu?
Ako zadať známky z predmetov, ktoré nie je možné načítať automaticky?
Pre rôzne odbory má predmet rôzne príbuzné predmety. Ako ich zadať?
Do priemeru nechceme započítavať známky z niektorých ročníkov alebo z niektorých predmetov
Záverečné skúšky
Ako vytlačiť/exportovať údaje kvôli podpisu maturitnou komisiou?
Ako načítam definitívnu známku do asc agendy?