Ako môžem upozorniť žiakov, ktorí ešte nepotvrdili administratívnu známku?

Pomocou tlačidla "Rozposlať známky študentom" možete študentovi kedykoľvek poslať notifikáciu o tom, že má vypočítanú administratívnu známku a že ju má potvrdiť:

EduPage sa Vás opýta, či chcete poslať správu iba žiakom, ktorí ešte neboli informovaní, alebo tým, ktorí sa zatiaľ nevyjadrili.

Poznámka:

  • Alternatívne - môžete v zozname zaškrtnúť žiakov, ktorým chcete poslať správu.
  • Žiakom, ktorí nemajú zadanú administratívnu známku EduPage, sa správa nepošle.
  • Správu môžete poslať aj za viacero predmetov naraz:

    Viac informácií: Maturita - administratívna